LAT   RUS   ENG
Welcome!
Galerija
Kazino noteikumi
Atbildīga spēle

Saskaņā ar likumu „Par loterijām un azarta spēlēm" kazino nodrošina katra apmeklētāja  reģistrāciju, pieprasot personību apliecinošu dokumentu.

Kazino  apmeklētāju  reģistrācijas  mērķis  ir noskaidrot personu identitāti, lai nepieļautu  nepilngadīgu personu apmeklējumus un novērstu noziedzīgā ceļā iegūto līdzekļu legalizāciju.

Viesu personīgās drošības un kārtības nodrošināšanas nolūkos tiek veikta videonovērošana.
Apmeklētājiem tiek  rekomendēts ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas un ugunsdrošības noteikumus, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos iespējamību.KAZINO VADĪBAS  PIEŅEMTIE LĒMUMI STRĪDUS JAUTĀJUMOS IR GALĪGI.